regnskab & økonomi

styr på økonomien

Hvorfor skal man lave et budget?

Budget er et vigtigt værktøj til at vurdere, om du kan tjene penge i din virksomhed. Det giver dig et overblik og viser om din virksomhed ser ud til at give overskud. Du kan også med et budget finde ud af, om du har penge nok til dine projekter, eller om du har behov for at tilføre kapital. Ofte vil en bank se et budget – især hvis du skal låne penge. 

I løbet af året følges der op på, om man levede op til de forventninger der var, da budgettet blev udarbejdet.  Dette kaldes en periodevis budgetopfølgning.

Hvorfor skal man lave løbende regnskab?

Jeg har oplevet mange virksomheder, som ikke kender til, hvordan det går økonomisk i deres virksomhed, før året er omme og årsregnskabet er lavet. Nogle tænker: “jeg har penge på bankkontoen, så går det vel fint”, men hvad så når momsbetalingen falder? Er der så også penge på bankkontoen og er alle leverandørerne betalt eller skylder du penge til dem? Hvad med dine kunder, har du sendt en faktura og har de betalt den, og får du rykket de dårlige betalere eller er det lidt ubehageligt?

Det er vigtigt at følge med i sin økonomi løbende for at sikre at du tjener penge i din virksomhed og hurtigere kan ændre i aktiviteterne, hvis det ikke går som forventet.