Værd at vide

økonomi

Satser og beløbsgrænser personalegoder mm 2021

 • Værdi af fri telefon –  3.000 kr
 • Gaver og personalegoder – 1.200 kr
 • Maxværdi for julegaver inkl. moms – 900 kr
 • Skattefri km – høj sats på til 20.000 km – 3,44 kr
 • Skattefri km – lav sats over 20.000 km – 1,90 kr
 • Topskattegrænsen – 544.800 kr
 • Topskatteprocent – 15 %
 • Skattesats for aktieindkomst lav sats – 27 %
 • Skattesats for aktieindkomst høj sats – 42 %

Satser og frister for virksomheder

Satser:

 • Skattesats – 22 %
 • Oprettelse af ApS – 40.000 kr
 • Oprettelse af A/S – 400.000 kr

Frister:

 • Indsend årsrapport til Erhvervsstyrelsen – 31. maj
 • Oplys resultat til Skattestyrelsen – 30. juni
 • Betaling af skat – 20. november
 • Betaling af aconto skat – marts og november
 • Betaling og indberetning af kvartalsmoms – 1. marts, 1. juni, 1. september og 1. december
 • Betaling og indberetning af halvårsmoms – 1. marts og 1. september
 • Betaling og indberetning af månedsmoms og EU-salg er ca. den 25. i efterfølgende måned, se mere på Skat.dk

Opstart af ny virksomhed

Der er mange ting at tænke på, når man opstarter ny virksomhed. Her er en tjekliste over nogle af de ting, du bør være opmærksom på:

 • Få et CVR-nummer og blive momsregistreret
 • Registrering som arbejdsgiver for at udbetale løn
 • Aktivere e-boks
 • Oprette nem-id
 • Udarbejdelse af budgetter
 • Udvikling af forretningsplan
 • Tegne nødvendige forsikringer
 • Oprette pensionsordning hvis ønsket
 • Oprette bogføringsprogram

Har du brug for hjælp?

Erhvervsmæssigt kørsel

For at få skattemæssig kørselsgodtgørelse skal medarbejderen dokumentere kørslen via et kørselsregnskab, som skal indeholde følgende:​

 • Navn, adresse og CPR-nummer
 • Formålet med kørslen (erhvervsmæssig)
 • Dato for kørslen
 • Destinationen (og evt. stop på vejen)
 • Antal kørte kilometer (erhvervsmæssige)
 • Anvendte satser og samlet beregning af kørselsgodtgørelsen

Afstemninger

For at sikre at din bogføring og regnskab stemmer, er der en række afstemninger som bør laves. Her er forslag til de afstemninger, der kan være relevante og vigtige:

 • Anlægskartotek
 • Afstemning af varelager
 • Debitorafstemning
 • Bankafstemning
 • Kreditorafstemning
 • Overblik over periodiseringer, forudbetalinger og skyldige omkostninger
 • Lønafstemning
 • Momssandsynliggørelse

Er der en tilfredsstillende indtjening?

Hvordan ser vi om virksomheden tjener penge? For at vide det, skal der være en balance eller regnskab at se på, hvor man kan se på resultatet. Der kan også være andre faktorer, som er interessante at se på som fx:

 • Bruttoavance
 • Dækningsgrad
 • Overskudsgrad
 • Soliditetsgrad
 • Likviditetsgrad
 • Tilgodehavender fx debitorer
 • Skyldige poster fx kreditorer

Har du brug for smarte og effektive afstemningsskabeloner?
Mangler du en skabelon til kørselsregnskabet?
Eller har du brug for hjælp til at komme i gang med afstemningerne og få et overblik?
Så kontakt mig her: